Vi har åt Kärnfastigheter byggt ett nytt LSS-boende på Maria Park. Totalentreprenaden var på 17,3 miljoner kronor. LSS-boendet innefattade 12 lägenheter och stod klart augusti 2011.