Sedan hösten 2011 har vi utfört olika delentreprenader (ofta stomkompletteringar) av det stora projektet att bygga ett nytt affärscentrum i Hyllie, Emporia. Vår kund var Steen & Ström. Invigningen ägde rum 24 oktober 2012, men våra arbeten har fortsatt med anpassningar till ytterligare hyresgäster samt till kontorsytorna, dvs med ytterligare uppdrag.