Åt Acrinova AB har Byggmästar’n i Skåne utfört en nybyggnation av en byggnad i två plan, där plan 1 har hyresgästanpassats till Folktandvården.

Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 40 miljoner kronor.