Åt Midroc har vi utfört en nybyggnation av 19 stycken radhus med tillhörande trädgårdsanläggning, parkeringsytor, förrådsbyggnader samt miljöhus. Totalentreprenaden var klar 2021.