Vi har åt Helsingborgs stad utfört en tillbyggnation av skola. Generalentreprenaden pågick fram till slutet av 2017.