Byggmästar’n i Skåne ska på uppdrag av Aluflex AB utföra en om- och tillbyggnad av en industrilokal på 1300 kvm.  Totalentreprenaden ska vara klar oktober 2024 och kontraktsumman ligger på 15 miljoner kronor.