Vi har utfört en nybyggnation av totalt 132 st lägenheter i hyresrättsform. Nybyggnationen bestod av 1 st huskropp i 5 plan med underjordiskt garage. Nybyggnaden var ett samverkansprojekt mellan Hyléns Fastighetsförvaltning och Riksbyggen ekonomisk förening. I denna samverkan innefattade fördelningen 37 st lägenheter för Hyléns och 95 st för Riksbyggen. Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på cirka 135 miljoner kronor och var klar 2020.