I juni 2013 blev vi klara med om- och tillbyggnationen av Grustaget 3, kontor åt Boxon. Beställare för denna totalentreprenad var Alpy Fastigheter AB och var på cirka 57 miljoner kronor. Projektet krävde noggrann planering för att inte störa den pågående verksamheten.