Vi har åt Helsingborgshem byggt 38 nya hyresbostäder i form av radhus. Entreprenaden var på 54 miljoner kronor. Hösten 2012 började vi med projekteringen och produktionen kom igång våren 2013. Våren 2014 stod radhusen klara.