Vi har åt Båstadhem AB byggt ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Nybyggnationen avsåg en byggnad i två plan med källare/souterräng och består av 48 lägenheter. Dessutom innefattades ett våningsplan med plats för gemensamma utrymmen. Kontraktssumma för totalentreprenaden låg på cirka 93 miljoner kronor och var klar januari 2020.