Under 2017-2018 byggde vi en ny förskola åt Landskrona stad. Nybyggnationen är ett souterränghus med förskola, med plats för cirka 100 barn, på ovanvåningen och omklädningsrum och kiosk till Häljarps idrottplats på bottenvåningen. I övrigt innehåller byggnaden personalutrymme, matsal, kök och uteförråd. Totalentreprenaden var klar hösten 2018.