Under 2014-2016 byggde vi 60 lägenheter, samt parkeringsplats, åt Lunds kommuns fastighets AB. Totalentreprenaden låg på 79 miljoner kronor och innefattade tre huskroppar på fem våningar. Byggnaderna uppfördes som passivhus.