Rehn Bygger har skrivit avtal med HSB/Brf. Flemmingkronan, om utvändig renovering av fasad, balkonger och byte av tak.
Avtalet innebär byte av tegelpannor och underliggande tätskikt, samt all plåt och takavvattning. Även frostsprängd tegel, tegelbalkar kommer att bytas ut, och omfogning sker där behov föreligger. Balkongerna kommer få ny beläggning på både ovan- och undersida, samt få nya räcken.

Entreprenaden är på cirka sex miljoner kronor, och beräknas vara slutfört i början på 2023.

– ”Ett sådant här projekt har många utmaningar såsom logistik med avstängningar för ställning, kranlyft med mera, samt säkerhetsfrågor för tredje part – det vill säga de boende, och människor som besöker eller vistas i närheten av byggarbetsplatsen. Vi ser fram emot, att som totalentreprenör, utföra detta arbete tillsammans med HSB/Brf Flemmingkronan, våra duktiga hantverkare och underentreprenörer”, säger Håkan Nordström, Platschef, Rehn Bygger, Helsingborg entreprenadavdelning