På uppdrag av Hörby kommun har vi blivit tilldelade det spännande projektet att omvandla ett tidigare storkök till kontors- och besökslokaler för verksamheten Öppenvården (IFO).

Totalentreprenaden ska vara klar oktober 2024.