Vi har åt Ängelholms lokaler AB utfört en nybyggnation av gruppboende. I projektet ingick uppförandet av två huskroppar i två plan samt en kompletterande byggnad innehållande förråd, återvinning samt el och värmecentral. Generalentreprenaden hade en kontraktssumma på 24 miljoner kronor och var klar sommaren 2017.