Åt Malmö stad, Stadsfastigheter har vi utfört nybyggnationen av Källängens förskola. Förskolan är på tre plan och har plats för cirka 100 barn. Generalentreprenaden hade en kontraktssumma på 56 miljoner kronor och var klar december 2021.