Vi har åt Kävlinge Kommunala Bostads AB byggt 40 lägenheter, fördelade på två nya byggnader, med 5 våningsplan samt källarplan. Även miljöhus, cykelförråd, markplanering med mera ingick i projektet. Den styrda totalentreprenaden var på drygt 45 miljoner kronor och husen stod klara i december 2011, med inflyttningsdatum i januari 2012.