Under 2016-2017 byggde vi en ny förskola i två plan åt Malmö stad. Generalentreprenaden hade en kontraktssumma på 28,4 miljoner kronor.