Vi har byggt tre stycken bostadshus med sammanlagt 51 lägenheter. Totalentreprenaden hade en kontraktsumma på 78 miljoner kronor. Beställaren var Helsingborgshem AB och bostadshusen var färdiga 2017. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad silver.