Nybyggnation av en skola i Rydebäck, avsedd för Palmlunds skolor att bedriva montessoriverksamhet i. Projektet omfattade en 1,5 plans byggnad i murade lättklinkerblock. Byggnaden är på 1250 kvadratmeter och rymmer både skola och förskola för totalt 150 barn. Generalentreprenaden var klar hösten 2019. Kunden är Punktum AB.