Byggmästar’n i Skåne har genomfört en totalrenovering av ett flerbostadshus med 9 våningar, inklusive källar- och vindsplan åt Landskronahem AB. I projektet ingick bland annat renovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter, ombyggnation av entréplan, ombyggnation av befintliga balkonger, ny takkonstruktion, nytt fasadtegel med tilläggsisolering och byte av ventilationssystem.

Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 51 miljoner kronor, och var klar under sommaren 2022.