Vi fick i uppdrag av Kärnfastigheter att bygga om, och bygga till, Kungshult vårdboende. Generalentreprenaden låg på cirka 124 miljoner kronor och innefattade bland annat en nybyggnation av 72 lägenheter för Helsingborgs vård- och omsorgsförvaltning med tillhörande administrations-, personal- och samlingslokaler. Vårdboendet stod klart hösten 2015. Ritningen är gjord av Grontmij arkitekter.