Åt LKF AB har vi utfört en nybyggnation av ett flerbostadshus med 25 lägenheter samt allmänna utrymmen som miljörum, förråd och tvättstuga. Huset har en bruttoarea på 1935 kvadratmeter och stod klar i slutet av 2021. Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 37 miljoner kronor.