Vi har byggt ett demensboende samt miljöhus i Munka Ljungby åt Ängelholmshem. Entreprenaden var en totalentreprenad på 34,2 miljoner kronor. Produktionen påbörjades april 2012 och demensboendet stod klart juni 2013. Entreprenaden omfattade tillhörande markarbeten, rör-, värme, luftbehandlings-, el/tele/data, sprinkler-installationer samt en om- och tillbyggnad av befintlig förrådsbyggnad med källsorteringsdepå.