Åt Hyléns Fastighetsförvaltning utförde vi en nybyggnation av två huskroppar med 36 lägenheter i hyresrättsform.

Kontraktssumman låg på cirka 40 miljoner kronor. Totalentreprenaden var klar sommaren 2023.