I Veberöd ska Byggmästar’n i Skåne utföra en nybyggnation av fyra huskroppar med 48 lägenheter åt LKF AB.

Totalentreprenaden, som har en kontraktssumma på 84 miljoner kronor, ska stå klar hösten 2023.