I Veberöd har Byggmästar’n i Skåne utfört en nybyggnation av fyra huskroppar med 48 lägenheter åt LKF AB.

Totalentreprenaden, som hade en kontraktssumma på 84 miljoner kronor, stod klart hösten 2023.