Byggmästar’n i Skåne fick i uppdrag av Briggen Fastighets AB att bygga ett nytt lager åt Puma. Entreprenaden låg på 53 miljoner kronor. Sommaren 2013 startade såväl projektering som produktionen och nybyggnationen stod färdig i april 2014.