Byggmästar’n i Skåne har avslutat sitt största projekt i egen regi. Under 2014 påbörjade vi nybyggnationen av Kv. Oden i Höganäs med fyra huskroppar på fyra våningar och totalt 55 lägenheter. Kv. Oden blev klart lagom till sommaren 2015 och hade inflyttningsdatum den 1 juni.