Under 2016 utförde vi en ombyggnation av kontor, arkiv och lokaler åt Wihlborgs Fastigheter AB. Totalentreprenaden omfattade en ombyggnation på 3500 kvadratmeter och hade en kontraktsumma på 13,8 miljoner kronor. Projektet var klart sommaren 2016.