Byggmästar’n i Skåne fick fortsatt förtroende att bygga bostadshus åt KKB Fastigheter AB i Kävlinge. Totalentreprenaden innefattade en nyproduktion av åtta bostadshus med totalt 100 lägenheter samt tillhörande fristående miljöhus och tvättstugor samt byggnader för cykel- och barnvagnsförråd. Projektets kontraktsumma låg på 138, 5 miljoner kronor, bostadshusen stod klara hösten 2017.