Under 2013-2014 genomförde vi ett projekt, Sandholmen, där vi byggde 40 lägenheter i Helsingborg åt Derome Mark och Bostad. Totalentreprenaden var på 45 miljoner kronor och innefattade en nybyggnation i fyra plan samt ett parkeringsgarage.