Vi blev tilldelade nybyggnationen av Kv. Silon 1 i  Tygelsjö. Projektet innefattade en nybyggnation av vård- och omsorgsboende och matvarubutik. Kunden var Hemsö och totalentreprenaden var  klar sommaren 2022.