Kv. Städet 6 i Eslöv! Projektet omfattar ombyggnad av kontorslokaler och verkstad, inklusive komplementbyggnader och installation av solcellsanläggningar åt Merab i Eslöv.

Totalentreprenaden ska vara klar juni 2024.