På uppdrag av LKF AB ska vi utföra en nybyggnation av ett flerbostadshus på fyra våningar, med vindsvåning, med 42 lägenheter samt sex lägenheter för ett gruppboende på våning 1. Kv. Tirfing 1 kommer att uppföras vid Linero torg i Lund.

Huset, som kommer att byggas i vinkel, kommer att vara ett lågenergihus och ha solceller på taket. Dessutom kommer Kv. Tirfing 1 att uppföras enligt miljökravet Sunda Hus klass A och B.

Totalentreprenaden är på 93 miljoner kronor och huset ska stå färdigt under 2024.