Under 2015-2016 utförde vi en totalrenovering av 30 lägenheter åt Garnito AB. Totalentreprenaden hade kontraktsumma på 15 miljoner kronor.