Rehn Bygger har skrivit avtal med Riksbyggen gällande adressen gamla Televerkshuset i Helsingborg, på Karlsgatan 2.
Avtalet avser ombyggnation av nuvarande kontorslokaler till en gymnasieskola för lärlingar.
Ombyggnationen gäller främst invändigt arbete, men inkluderar även en anslutande uteplats.
Totalentreprenaden är på ca. 10 miljoner kronor och beräknas vara klart till 2022-07-01.

– Vi ångar på med nya projekt för Riksbyggen. Rehn Bygger står för totalentreprenaden i projektet- vilket i grunden avser rumsbildning (nya innerväggar), att el och ventilation byts ut i sin helhet, att befintlig VS-installation kompletteras samt att samtliga rum får nya ytskikt. Det finns boende i huset att ta hänsyn till, men att det inte finns någon pågående verksamhet i övrigt förenklar betydligt under projektet, jämfört med tidigare arbeten i gymnasieskolemiljö. Lokalerna har en del trappor och nivåskillnader. Här kommer vi se över och tillgänglighetsanpassa ytorna.
säger Joakim Sturk, VD på Rehn Bygger