Vi har åt Lundafastigheter byggt om Lerbäcksskolan i Lund. Entreprenaden är på 35,7 miljoner kronor och påbörjades senhösten 2011 och stod klar vid årsskiftet 2012-2013.