Vi fick i uppdrag av Malmö stad att bygga en ny förskola i tre plan på cirka 1150 kvadratmeter samt utemiljö. I projektet ingick även åtgärder på närliggande förskola och skola. Generalentreprenaden hade en entreprenadsumma på 51 miljoner kronor och var klar under 2018.