Vi har åt Fastighetsförvaltningen uppfört 2 st idrottshallar med tillhörande omklädningsrum och administrativa delar. Generalentreprenaden var på 46 miljoner och var klar våren 2019.