Vi fick i uppdrag av Svensk Cater Real Property AB att bygga till ett fryslager i Varalöv. Projektet var en totalentreprenad och låg på ungefär 7,4 miljoner kronor. Lagret stod färdig december 2013.