Vi har åt Lundafastigheter utfört en totalrenovering av Nyvångsskolan i Dalby som huserar cirka 900 elever. Större delen av byggnaderna var från 60-talet och var i behov av diverse renoveringar samt utökning av matsal. Projektet, som var en generalentreprenad, var klart under 2019 och hade en kontraktssumma på cirka 43,5 miljoner kronor.