Vi har byggt och äger och förvaltar ett lager inklusive personalutrymmen åt Oatly i Landskrona. Projekteringen ägde rum våren 2012 med byggstart i september. Lagret ägs av Havrehuset Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Byggmästar´n i Skåne. Byggnaden stod klar våren 2013 och har sedan dess hyrts ut till Oatly.