Åt Landskronahem AB har vi utfört en ombyggnation av Omsorgens hus, från hotellverksamhet till kontorsbyggnad. Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 73 miljoner kronor och var klar under 2020.