Vi har upprättat ett nytt lager på cirka 4000 kvadratmeter åt Plastonor AB, för dotterbolaget Safesack Scandinavia AB’s lagerverksamhet. Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 24 miljoner kronor och var  klar våren 2020.