Vi fick i uppdrag att åt Kärnfastigheter bygga ett nytt LSS-boende. Generalentreprenaden var på 19,3 miljoner kronor och innefattade 12 lägenheter i två enheter. Boendet stod klart i januari 2012 och uppfyllde kraven på passivhus. Byggnaden omfattade gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt erforderliga teknikutrymmen.