Specialfastigheter Sverige AB har gett oss i uppdrag att utföra om- och tillbyggnaden av Råby ungdomshem i Lund. Den samordnade generalentreprenaden består av en ombyggnad på 600 kvadratmeter, samt en tillbyggnad på 600 kvadratmeter. Projektet var färdigt maj 2014.