Under 2014-2017 byggde vi om och till Riseberga skolan i Malmö. Beställaren för projektet var Malmö stad och i projektet ingick bland annat rivning, en ombyggnation på cirka 900 kvadratmeter samt nybyggnationer på ungefär 5000 kvadratmeter. Kostnaden för generalentreprenaden låg på cirka 120 miljoner kronor.