I egen regi har vi uppfört fem klimatsmarta byggnader med tre våningar, med totalt 59 bostadsrätter. Projektet var indelat i två etapper, där vi först reste tre av fem hus för att sedan i etapp 2 fortsätta med återstående två husen. Inflyttning skedde under sommaren 2022 för etapp 1 och inflyttning för etapp 2 skedde under hösten 2022.