Under 2017 fick vi i uppdrag att bygga ett nytt vårdboende åt Mandiri AB. Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på cirka 80 miljoner kronor och var klar våren 2019.