Under 2015-2016 utförde vi en nybyggnation av köksbyggnad åt Bianca Malmgren Fastighetsförvaltning. Totalentreprenaden låg på 10,5 miljoner kronor och innefattade bland annat rivning av befintligt kök samt ombyggnation av källarstomme.